Kirkenytt i Fræna: To nye prester i Fræna

     

På under et år har to nye prester blitt tilsatt og jobber nå som henholdsvis sogneprest og kapellan i Vågøy og Myrbostad sokn.

Den ene er Finn Ove Kaldhol(59), som i februar ble tilsatt som sogneprest. Han er gift med Ranveig, og har 3 voksne barn. Kaldhol er fra Ulsteinvik, men har bodd i Molde i mange år og han kjenner Fræna fra mange besøk her som prestevikar og misjonsprest. Tidligere har Kaldhol vært misjonær i Kamerun for Det norske Misjonsselskap (NMS) i 18 år. Han har nå flyttet inn i prestegarden på Myrbostad som ligger rett ved siden av Myrbostad kyrkja.

Den andre 'nypresten' er Maria Vassli Gjære (29). Hun kommer opprinnelig fra Kongsberg, men har slekt både på Sunn-møre og Nordmøre. Maria er utdannet fra Det Teologiske Menighetsfakultet, og ble ordinert til prest på palmesøndag i 2011. Før hun kom til Fræna har hun jobbet som prestevikar i Vesterøy i Sandefjord. Hun er nå tilsatt som kapellan i Vågøy og Myrbostad, og bor i presteboligen øverst i Hauglia.

En kapellan er en prest som ikke sitter i soknerådet, men har et mer utvidet ansvar for barne- og ungdomsarbeidet i menig-hetene. Maria er leder for gudstjeneste-utvalget i Vågøy og Myrbostad sokn. På fritida er hun glad i å gå på tur, og å drive med håndarbeid. Dessuten er livet aldri kjedelig når det er en bok i nærheten.

 


Finn Ove Kaldhol.


Maria Vassli Gjære.


Bjørn Even Hansen er tilsett som kyrkjetenar i Vågøy kyrkje

     
     
Bispevisitas

     

     

6.-11. desember var det bispevisitas i Fræna. Biskop Ingeborg Midttømme besøkte ulike instanser i kommunen og fikk et inntrykk av ulike sider av Kirkas nærvær i kommunen.

En visitas er et viktig møte i lokalsamfunnet, og det går mellom åtte til ti år mellom hver visitas. Det var laget et omfattende program for visitasen, bl.a. bedriftsbesøk på Hustad Marmor, konsert i Hustad kirke v/ kirkekoret Con Brio, Dirigent: Andrew Hudson, Kulturkveld i Vågøy kirke med Edvard Hoem og biskopen som samtalte om Kirka som fristed og møtested og musikk ved Knut Anders Vestad og Beate Mordal.

Det hele endte i en stor høytidsgudstjeneste i Myrbostad kyrkje søndag 11.desember, 3.søndag i advent samt visitasforedrag på Vonheim i etterkant. Det ble lagt vekt på at biskopen skulle få så mye av kirkens og kommunens aktiviteter. Visitasen er ikke helt over ennå; den 15.juli fortsetter visitasen på Bjørnsund med gudstjeneste og annet program. På Bjørnsund har det ikke vært bispevisitas på over 60 år, og det blir en stor begivenhet.

Etter gudstjenesten i Myrbostad kyrkje. Fra v.: sokneprest Finn Ove Kaldhol, ordfører Nils Johan Gjendem, biskop Ingeborg Midttømme, sokneprest Sindre Stabell Kulø, klokker og tidligere ordfører Kjell Lode, kapellan Maria Vassli Gjære og domprost Øystein Bjørdal.

 
Bispevisitasen omfattet også et besøk på Omya Hustad Marmor, en av hjørnesteinsbedriftene i Fræna. Her ser vi biskopen, kirkevergen, og prestene samt medarbeidere på biskopens kontor delta på bedriftsbesøket.