PortrettetAnne Brit Krag …kunstner med særpreg

Anne Brit Krags kunstneriske uttrykk er mange. Nå er glass satsingsområde. Her ser hun mange muligheter, ikke minst som både utsmykning og helhet i større bygg. Men i tillegg til «kunstnersinn», er faglig dyktighet, materialkunnskap og erfaring også en forutsetning!
Hennes største tekstilarbeid er å finne i kantina på Romsdal videregående skole i Molde. Et bilde som kan leses som en historie – eller som brukeren selv kan legge sine egne tanker i! Mål: 9x3 meter!!
Anne Brit Krag har hatt flere kirkelige oppdrag. Mest kjent er kanskje bispekåpa til bispen i Møre – men også dette arbeidet glassaltertavla i Larsnes kyrkje, har fått mange lovord.


Etter 24 år som kunstner i Fræna, er Anne Brit Krag fortsatt like begeistret for både bosted og yrkesvalg. Hun har stadig fornyet seg, det hun ikke kan av teknikker, arbeidsmåter, ferdigheter - finner hun mer som en utfordring enn et problem. De siste årene har hun utforsket glassets hemmeligheter, muligheter og spesielle liv.


Anne Brit Krag vokste opp med mennesker med sans for det visuelle. Hennes far var arkitekt i Trondheim, fars tante var malerinne. Hun startet sin egen kunstnerkarriere i -75 etter diplom på Kunsthåndtverkskolen i Bergen og faglærerutdanning fra Forminglærerskolen på Notodden. Grafikk, grafisk design, bok og illustrasjoner ble hennes portal inn i kunstnerverdenen. Via Kristiansund og Averøy, fant hun og billedkunstneren Atle Færøy sitt kunstnertun blant Auregardene i Aureosen, Søre Fræna. Herfra har de siden hatt sitt utspring for sin kunstneriske utfoldelse.

Allsidig kunstner
Å få et innblikk i Anne Brits kunstnerverden, er ikke lett; en verden i farger, et vidt spenn av teknikker og materialer – en visuell verden. Den må oppleves – gjerne med et besøk i kunstergarden. Vi gjorde det, og med entusiasme – og en PC – fikk vi en «guidet tur» med Anne Brit ved tastaturet. Rett nok bare «bilder av bildene og arbeidene», steder, utstillinger, teknikker, som forteller om en seriøs, entusiastisk, kreativ, reflekterende, målbevisst, skapende, fabulerende, fargeglad… kunstner.

- Hva liker du best å arbeide med?

Det er i grunnen alt. Ett av problemene mine er at jeg har slik appetitt på det meste – fra det små til det store, 2 og 3 dimensjonale arbeider - fra papir til tekstil, stein, tre, metall, mur og glass. Ulike materialer og teknikker gir forskjellige muligheter og uttrykk.

Teamarbeid
- Det er jo flere måter å jobbe på som kunstner. Enten helt fritt og alene, der arbeidet skal fungere kun i kraft av seg selv, i samarbeid med andre kunstnere eller i oppdrag der det kunstneriske skal inn i noe «annet» – som for eksempel illustrasjon, scenografi, utsmykking. Utsmykkingen blir ofte innkjøpt, eller bestilt til bygg som allerede er tatt i bruk, men også utført som integrert utsmykking der jeg som kunstner er med i plan- og byggeprosessen sammen med byggherre, brukere, arkitekt, håndverkere og ingeniører. Det byr på andre, kunstneriske, tekniske og økonomiske muligheter.
- Form, farge, lys – på store flater, hvordan er det der folk ferdes og arbeider? Hvor er kunstnerne… tenker jeg ofte når jeg ser store bygg. De er jo en ressurs. Men jeg lurer ofte på hvor sterk viljen i samfunnet er til virkelig å satse på kunst og kultur?

Store format!
- Ditt største tekstilarbeid henger på Romsdal vg. skole i Molde. Kan du si litt om hvordan du gikk fram for å få det til?
- Det var en bestilling tidlig på 90-tallet, til den nye kantina der. Motivet er nesten 9 meter langt og 3 meter høyt. Når jeg lager store bilder, må jeg rydde loftet her i huset. Men denne gangen ble selv golva der oppe for små. Så jeg fikk bruke gymsalen nede på Aureosen skole i helgene, og det ble mange helger. Det er stofftrykk, et spennende arbeid, som ikke bare krevde en kunstnerisk innsats, men også god fysikk! Kantina var allerede i bruk, så jeg måtte tilpasse arbeidets form og farge til lokalene. Det er ellers et fabulerende, fortellende bilde inspirert av - og laget til «brukergruppen» elevene på skolen. Der kan du blant annet se et grønt pønkekjærestepar på motorsykkel, en krimhistorie i det blå huset, en liggende måne (inspirert fra et Malaysiaopphold) og menneskeinstrumenter. Det er bare å stikke innom der og kikke om noen vil!
Spennende glass

- Til slutt litt om ditt hovedanliggende for tiden – glassarbeider?

Glass er noe helt spesielt, et spennende naturmateriale, av sand, tungt som stein. Glass er «usynlig», det reflekterer lyset, gir gjenskinn, det fungerer sammen med lyset, skifter gjennom dagen og årstiden. Det kan være «ingen ting» – eller spennende liv, alt etter hva en gjør med det. Det kan ha farger, relieff – være taktilt, på samme tid. Det første utsmykkingsarbeidet jeg leverte i glass var i -97. Det er alterutsmykkingen til Ikornes kyrkje. Her er motivet silketrykket på 4m høye glasselement som er brent i herdeprosessen på fabrikk. Altertavlen i Larsnes kyrkje er laget av sammensmeltet kunstglass, kalt fjusing, en eldgammel teknikk fra Egypt. Jeg har også brukt glass som materiale integrerte utsmykningsoppdrag som silketrykk på vindusfelt, mediateket på Frei barneskole…silketrykk på belysning/bilder i svømmehallen på Aure opptreningssenter og senest vinduer i fjuset kunstglass til UPA, ungdompsykiatrisk sykehus i Ålesund. Nå arbeider jeg mot separatutstilling i Bergen, den første der glass er hovedmaterialet.
Velkommen innom!
- Å gi Anne Brit Krag et fullverdig «bilde» av hennes mange kunstnersider – på to sider i FrænaPosten – er for mye forlangt. Men en kommende «folder» – og nettsider på sikt, vil gi et utfyllende bilde? Et besøk i Aureosen likeså! Vi takker i alle fall for praten – og innsyn i en spennende hverdag – og verden.

• Av Eivind Kringstad