Banksjefen har ordet

     

Fra BFH Sparebank til Romsdalsbanken

1.januar 2018 blir BFH Sparebank sammen med Nesset Sparebank til Romsdal Sparebank. Som navnet tilsier, er det ikke første gang det er en fusjon i BFHs historie. Forrige gang var for 46 år siden da Bud Sparebank og Fræna Sparebank slo seg sammen. Nå som da er det behovet for å tilpasse banken til endringer i samfunnet og de krav som kundene stiller, som ligger til grunn for fusjonen. Navnet på den «nye» banken blir offisielt Romsdal Sparebank, men til daglig vil banken profilere seg som Romsdalsbanken.

Mange av våre kunder vil nok synes dette er litt vemodig. De har vokst opp med BFH og banken har en plass i folks liv. Jeg er likevel overbevist om at dette nå er et rett grep å ta for å sikre at Fræna også i framtida skal ha en bank som er lokalt styrt og som kan fylle rollen som lokalbank i Fræna og etter hvert Hustadvika kommune.

 

     

Målet med fusjonen er å skape en regional bankenhet med større konkurransekraft, bedre lønnsomhet, bedre evne til å utvikle lokalt næringsliv og å sikre lokal selvstendighet og identitet for banken. Hovedkontoret til Romsdalsbanken blir i Elnesvågen med et avdelingskontor i Eidsvåg og et avdelingskontor i Molde. Banken blir den eneste banken med hovedkontor i Romsdal. Markedsområdet vil være Romsdal og sørlige deler av Nordmøre.

Våre kunder skal oppleve en bank med høy kundetilfredshet, som har nærhet til kundene, korte beslutningsveier og et sterkt engasjement for lokalsamfunnet. Dette er kjennetegn på både BFH Sparebank og Nesset Sparebank i dag og som vi skal videreføre.

Vi håper våre kunder vil sette pris på Romsdalsbanken og det den skal være for kunder og lokalsamfunnet. Før jul vil vi sende ut et eget hefte der vi presenterer Romsdalsbanken. Hvis det er noe du lurer på om Romsdalsbanken, så er det selvsagt bare å ta kontakt med oss.

Velkommen til Romsdalsbanken!

Odd Kjetil Sørgaard
adm. banksjef

     

Forstanderskapsmøte


     

Tirsdag 22. august ble det avholdt for-standerskapsmøte i BFH Sparebank på Bryggjen i Bud.

Til behandling forelå blant annet sak om sammenslåing av BFH Sparebank og Nesset Sparebank. Sammenslåingen ble vedtatt mot 1 stemme. Romsdal Sparebank blir navnet på den sammenslåtte banken.

Generalforsamlingen (forstanderskapet) i Romsdal Sparebank skal ha 24 medlemmer der 8 velges av innskyterne, 8 av egenkapitalbeviseierne, 6 av de ansatte og 2 av kommunene (1 fra Fræna og 1 fra Nesset).

Styret i sammenslått bank består av Svein Atle Roset (leder), Lasse Iversen (nestleder), Georg Inge Iversen Panzer, Bente Aure Myrstad, Rigmor Hustad Holen, Beathe Bakken og Randi Havnes (ansatt). Varamedlemmer til styret er Berit Vold Eidem, Jon Arne Lyngstad, Jan Erik Nerland og Monica Solum Gammelsæter (ansatt).

 

 

Forstandere samlet.

Kristin Henøen sørger for riktig protokollføring.

Banksjef Odd Kjetil Sørgaard, leder i forstandskapet Svein Lodve Sandblåst og styreleder Lasse Iversen.