Bedriftspresentasjonen: M/S Hellskjær

     

Fra fiske utenfor Røst. Foto: Ingmund Pedersen
     

Fiskebåten M/S Hellskjær på 23,5 meter (78 fot) er en av to fiskebåter i Fræna over 15 meter.

Ingmund Pedersen fra Vikan er eier av M/S Hellskjær som er en garnbåt med 8 ansatte. Båten ble bygd i 1993 på Sletta båtbyggeri i Mjosundet, og ble kjøpt høsten 2000 av Pedersen. De driver fiske mesteparten av året fra Finnmarkskysten til Sunnmøre. Det er mange ungdommer som er med på fiske for tiden, og flere har vært fast med på M/S Hellskjær de siste årene.

Mesteparten av fisket foregår fra januar til august og da er de ofte ute 4 uker i gangen om vinteren og ukes turer om sommeren. I år har båten mellomklasse, da bruker vi høsten til verkstedopphold. Derfor ligger båten akkurat nå på Båt og oppdrett service på Storsandøya på Averøy for vedlikehold. De har gjort ren olje- og vanntanker, satt inn to nye hjelpemotorer og utført annet vedlikehold. Ellers har Hellskjær hjemmehavn i Vikan

Torskekvoten går ned neste år Fiskerne kan ikke selv bestemme hvor mye fisk de kan ta opp fra havet. Derfor er det opprettet kvoter for de ulike fiskeslagene. Det er hvor stor fiskebestanden er som bestemmer hvor mye fisk som kan tas opp fra havet. Kvotene endres derfor fra år til år. Torske-kvoten i år har vært 490 tonn sløyd torsk, men neste år vil kvoten gå ned og prisene vil stige. Seikvoten er på 450 tonn. Det er fritt fiske på hyse i år. Torsk fisker de helst fra Røst og nordover til Finnmarkskysten. Seifisket er fra Sunnmøre til Haltenbanken. De fisker også blåkveite, lunge og brosme på sommerstid. Fangsten fra vinterfisket leverer de på Røst hos Jangård Export A/S, om sommeren leverer de fangsten hos O. Skarsbø på Harøysundet.

Gode tider for fiske Det er gode tider å drive med fiske nå for-teller Pedersen, som har drevet fiske siden 1982, og fisket med egen båt siden 1993. Det er et hardt arbeid når selve fisket pågår, men i dag er det så mye modernisert på en fiskebåt i forhold til hvordan det var før, og dette letter også mye av arbeidet.

Det har vært gode priser på fisken de siste årene og da tjener fiskerne selvfølgelig godt. Når båten ligger på verksted så er det noen måneder fri for de ansatte.

Vi har ett mannskap, så etter 7 måneder i fiske er det godt med lang ferie. Det er også veldig greit å ha et godt forhold til banken sin når en driver egen næringsvirksomhet, avslutter Ingmund Pedersen

Anne Holen Helseth

 


Ingmund Pedersen i midten sammen med to av sine ansatte Vegard Hol t.v. og Kjetil Pedersen foran M/S Hellskjær.

God fangst. Foto: Ingmund Pedersen

Lossing av fisk. Foto: Ingmund Pedersen