BFH regnskap

     
     

Godt resultat og fortsatt god vekst i BFH Sparebank.

Bud, Fræna og Hustad Sparebank hadde per 3. kvartal 2017 et resultat før skatt på 23,0 mill. kroner. Resultatet er 0,9 mill. kroner lavere enn på samme tid i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak at banken i 2016 hadde en engangs-inntekt fra salg av Visa-andeler på ca kr. 2,2 mill. kroner. 2016 var for øvrig bankens beste år noen gang resultatmessig.

Bokførte tap i banken per 3. kvartal er 1,1 mill. kroner mot 4,1 mill. kroner på samme tid i fjor. Det er en utvikling banken er svært godt fornøyd med.

Forretningskapitalen som er summen av bankens forvaltningskapital og lån avlastet i boligkredittforetak, utgjør 4,1 milliarder kroner. Det er en økning på 11,4 % i forhold til samme tidspunkt i fjor. Totale utlån utgjør 3,5 milliarder kroner. Økningen i utlån siste 12 måneder er 190 mill. kroner, noe som tilsvarer omlag 6 %. Økningen gjelder i hovedsak boliglån.

Innskudd fra kunder utgjør 2,4 milliarder kroner. Det er en økning på 306 mill. kroner siden samme tid i fjor, noe som tilsvarer 14,5 %.

Vi er godt fornøyd med veksten og resultatutviklingen i banken hittil i år. Banken opplever en fortsatt hard kamp om boliglånskundene. Kombinert med et lavt rentenivå gir dette et press på bankens rentemarginer, særlig på boliglån.

BFH Sparebank og Nesset Sparebank besluttet i 3. kvartal 2017 å slå sammen de to bankene til Romsdalsbanken. Fusjonen er planlagt gjennomført fra 1. januar 2018. Målet er å skape en bank med styrket konkurransekraft til fordel for kundene og lokalsamfunnene, og som kan bidra til regionens videre utvikling.

Bankens regnskapsrapporter ligger i sin helhet på bankens hjemmeside www.bfh.no.

 


Kristin Henøen
Leder økonomi/regnskap