Dampskipsekspedisjonen i Syltevorpa

     

Noen som har vært sentral i arbeidet: fra v: Ole Arne Aas (sagmester for tro og sperrer), Håkon Tofte fra Romsdalsmuseet, Ottar Moen (arbeidsleder) og grunneier Sverre Sørensen Fagerli.

     

Dette bygget ble bygd i begynnelsen av forrige århundre av Mattias M. Sylte. Dette var i tiden det gikk båter med varer rundt langs kysten og inn i fjordene. Det var om å gjøre for handelsmennene å få varene i hus da de kom på land. Det var en egen lagerekspeditør som administrerte dampskipsmottaket da det var i bruk for 90 år siden. Dampbåten hadde i tillegg med seg post på sin rute. I senere år har naustet vært i bruk for båt og vegn i Syltevorpa.

Fræna Sogelag fikk for flere år siden et tips om dette naustet som holdt på å falle ned. Etter litt undersøkelser og samarbeid fra grunneier gjorde Sogelaget vedtak om å restaurere bygget.
De tok kontakt med Romsdalsmuseet som kom på befaring med tre mann og de foretok en grundig undersøkelse av naustets tilstand.

De mente dette var et spesielt bygg med sine steinmurer helt under rafta og store skiferplater på taket, noe det ikke er så mange igjen av. De støttet restaureringstanken, og Håkon Tofte sendte over et kostnadsoverslag og beskrivelse på det som måtte gjøres. Dette var grunnlaget for at Fræna Sogelag kunne søke om midler. For det koster penger å restaurere gamle bygg. Museet kalkulerte med ca. kr. 250 000,-. Flere år gikk med tilskudd av mindre summer, men på våren 2017 slo kulturavdelingen på Fylkeshuset til med kr. 100 000,- i støtte, og da var det bare å sette i gang. Noen ivrige pensjonister i Sogelaget var ivrige etter å sette i gang, og Ottar Moen tok på seg å lede arbeidet. Målet er å få på troet og pappen før vinteren, mens skifer kan vente til våren.

Steinar Helseth

 


Naustet før restaurering.


Bygd som grindbygg etter gammel byggetradisjon.