Dugnad ved Fræna sjukeheim og omsorgsenter

     


     

Fræna Rotary har gjennom fleire år gjort en kjempeinnsats ved uteanlegget til Fræna sjukeheim og omsorgsenter.

Siden uteanlegget var ferdig i 2009 er det gjort en god del utbedringer. En landskaps-arkitekt planla ca 1000 m2 med mange ulike plantetyper i bed. Men mye av dette var lite egnet for klimaet i Fræna. Mange planter ble også så høye at de skjermet for utsikten for beboerne.

Fræna Rotary vedtok i 2010 å ta dugnadsarbeid ved uteanlegget til Fræna sjukeheim og omsorgsenter. De har også dugnadsarbeid ved kirkegårdene i Fræna. Arbeidet består i beskjæring av planter og busker, ugressfjerning, gjødsling, utskiftning av døde planter og bortkjøring av avfall. Arbeidet utføres på to dugnadsdager om våren og to dugnadsdager på høsten.

Vi har samarbeidet med Jostein Gridseth som har fortalt hva som må gjøres med tanke på beskjæring og annet. På våren i år plantet vi ut 22 klokkebusker der det tidligere var nyperoser. 10 nye jordbærplanter ble plantet og 10 prinsessespirea ble utskiftet. Det ble lagt ut duk og bark i de gamle bedene. Fontenene ble også rensket opp og vann-pumpen ble skiftet ut. Det ble satt inn tettmasket netting foran inngangen til pumpen. Vannet må tilsettes klor flere ganger i løpet av sommeren. Det har også vært noen dugnadsdager med fjerning av ugress og sprøyting mot ugress.

Nå på høsten har det også vært dugnadsdager med en del arbeid. Antall dugnadstimer i 2017 ble 185 timer. Medlemmer i Fræna Rotary har traktor, henger og gravemaskin som de stiller med.

Siden 2011 har Fræna Rotary fjernet planter på 230 m2 og laget det om til plen og de har fjernet planter fra bed på til sammen 325 m2 og satt ned nye planter. De har lagt ned 600 m2 med duk og 650 sekker med bark.

Det totale antall dugnadstimer er 1825 timer og utgifter inklusiv gaver har vært kr 88.500,-. Vi må også nevne de som har vært med å sponset utstyr, gjødsel, jord, bark m.m. som Slætta Hagebruk med Jostein Gridseth, Felleskjøpet, Samuelsen Maskin, Olav Terje Flataker og BFH Sparebank. Fræna sjukeheim har også sponset noe innkjøp.

Anne Holen Helseth

Foto: Nils Månum