Kjøle godt – en reise i mat og landskap

     

Gode hjelpere var med og organiserte mat og kjøkkentjeneste på boklanseringen. Fra venstre: Isabelle Myrbø, Ninni Bakke Tornes, Solvor Krogsæther, Anne Holen Helseth, Marita Søholt-Sandblåst og Karin Iversen. Foto: Anders Mathias Helseth

     

Den 7. oktober ble boka Kjøle godt lansert på Bygdahuset Vonheim i Malmefjorden. I boken er det samlet oppskrifter fra de gamle handskrevne oppskriftsbøker fra Fræna, Eide og Averøy.

De gamle handskrevne oppskriftsbøkene som de fleste damer hadde før er en kulturarv som er viktig å ta vare på. Mange av oppskriftene er ikke i bruk lenger og flere av de er ikke lenger så kjent for folk flest. I Kjøle godt er det samlet oppskrifter som var spesielle i området eller i en familie. Derfor har alle oppskriftene navn på de som i sin tid hadde oppskriften i sin samling eller oppskriftsbok. Rundt 300 personer var innom og fikk smaksprøver fra oppskriftene i boka. Stemningen var god rundt bordene og det var bildefremvisning fra arbeidet med boken med bilder og film av mat og natur som ikke fikk plass i boken. Mange av naturbildene i boka er tatt av forfatteren selv, men flere andre har bidratt med sine foto.

Boka inneholder 332 oppskrifter av kaker, desserter, middager og mer. Kjøle godt er en reise gjennom kommunen med en tur innom Eide og Averøy. Det er 500 bilder i boken som viser den flotte naturen vår, bilder av mat og eldre bilder av folk og natur. Boka fikk tilskudd til utgivelse fra Bud, Fræna og Hustad Sparebank, Fræna sogelag og Pareliusfondet.

Kjøle godt er utgitt på forlaget Helseth Bok og Media og det første opplaget som ble trykt i 1000 eksemplar, ble allerede utsolgt i løpet av en måned. Det er derfor bestilt et nytt opplag som skal komme i god tid før jul.

Anne Holen Helseth
Forfatter

 

 


Noen av de 20 ulike kake- og dessertsorter man fikk smakt på. Foto: Svein Magne Melsæter


Forfatter signerer bøker mens Einar Holen Helseth og Steinar Helseth organiserer salg. Foto: Svein Magne Melsæter


Foto: Einar Holen Helseth