Kaia pÅ INDRE HARØY, Harøysund

     

Lasting av utstyr til stabilisering av nye rørledning fra Ormen.

     

Det har kommet mange spørsmål om nykaia på Harøysund terminal, ferdigstilt september 2006.

Moldegaard Logistics AS, som jeg arbeider for, er operatør på kaia i Harøysund samt i Molde.

Ett av de første oppdraget kaia hadde var over RoRo rampen ved Statkraft Transport. De leverte den store trafoen ved Klempertåsen.

Vi har håndert mye forskjellig gods ved Harøysundet. Oljerelatert utstyr, maskiner og ikke minst veldig mye fisk. I tillegg har det vært håndtert en god del tømmer i de siste åra.

Da jeg startet i firmaet i 2007 var det mye frossen sild og makrell som ble sendt fra et nabofirma. Det ble kjørt i frysebiler til kaia og losset ombord i frysebåter-

I forbindelse med at den nye rørledningen fra Nyhavna ble lagt, kom det store betongsiloer på 25 – 30 tonn og annet utstyr som ble brukt til legging av rørgaten. De ble senket ned i havet. Da rørgaten var stabilisert ble de tatt opp igjen og satt på kaia og lastet ut. Denne jobben ble utført av store Supply- båter ute i havet.

Kaien blir også brukt av andre aktører ved forsendelse med båter. Kommunen bruker også kaia ved behov.

Nye fiskerikaia har tatt fra oss oppdragene fra nabofirmaet som driver med fisk. Den blir lite benyttet brukt da de store fiske-båtene er solgt ut av kommunen. I tillegg kommer det en god del frossen fisk fra Finnmark og Troms til en bedrift som videreforedler fisken.

Kaiproduktet er meget bra. Betongdekket er 100 % slett, så det blir ingen risting for de som kjører truck. En utfordring ved kaia, er rare sjøbevegelser, dette gjelder særlig mindre båter.

I de årene jeg har arbeidet i firmaet har vi måttet omdirigere 4 – 5 båter til Molde. Det har da vært vinden som har vært problemet. Vi klarte ikke å åpne dørene på frysebilene.

Så, kaia er høyst levende, og den blir benyttet jevnt. Det er den eneste RoRo kaien i Fræna kommune og i blivende Hustadvika kommune.

Olav Bjølstad

 


Båt ankommet med frossen torsk til lossing.


Slepebåt venter på tankbåt til Ormen , har vært på slip i Malmefjorden.


Nattarbeid. Lasting av trailer.


Båtene kommer til alle tider på døgnet.